Seattle Havana Tehran Poster ShowSeattle Havana Tehran Poster Show


Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/customer/www/shtshow.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

تابه‌حال مضحکه‌ای* مثل این ندیده‌اید.

ما به نمایش پوستر سیاتل-هاوانا-تهران به شوخی می‌گوییم «مضحکه»، به‌خاطر این‌که هربار که دور هم جمع شده‌ایم و کنار هم بوده‌ایم، خوش گذشته و کلی خندیده‌ایم. سیاست و تعصب ‌جایی در بین ما ندارد و تنها علایق مشترک‌مان است که قدر و ارزش دارد. وقتی که هرکدام از ما کارهای دیگری را می‌بینیم و با خودمان مقایسه می‌کنیم، به این حقیقت پی می‌بریم که ما بیشتر از این‌که با هم تفاوت داشته باشیم، به هم شبیه هستیم. درواقع مضحکه‌ی واقعی را کسانی به راه انداخته‌اند که می‌خواهند با کلیشه‌ و ترس بر ما مسلط باشند و از یکدیگر جدا نگه‌مان دارند.

نمایش پوستر سیاتل-هاوانا-تهران حاصل کار گروهی و نمایشی شهر‌به‌شهر است که بیش از شصت پوستر فرهنگی و هنری معاصر را پیش چشم می‌گذارد. این نمایشگاه نگاهی به فرهنگِ مردمی و طراحی‌ پیشروی امروزِ آمریکا، کوبا و ‌ایران را فراهم می‌کند. پوسترها با توجه به اشتراکاتی که بین‌شان بوده مانند رنگ، شکل یا موضوع، به‌صورت سه‌تایی دسته شده‌اند –هر پوستر از یک شهر. این پروژه‌ی بلندپروازانه در پی این است که این سه شهرِ از نظر سیاست و جغرافیا منفصل را از راه هنر به هم پیوند زند و بارقه ای باشد برای یک تبادل پویا.

این نمایشگاه بر دو‌‌ نخستین بنا شده است: نخستین تبادل طراحی شهر با شهر میان آمریکا و کوبا بعد از انقلاب کوبا در ۱۹۵۹ (نمایش پوستر سیاتل-هاوانا، ۲۰۰۷) و نخستین نمایش پوسترهای معاصر ایران در آمریکا بعد از انقلاب ایران در ۱۹۷۹ (نمایش پوستر سیاتل-تهران، ۲۰۰۸). گردآوردنگان این مجموعه، دانیل ر‌. اسمیث از سیاتل، ایمان راد از تهران و پپه منندز از هاوانا، این‌بار یک پروژه‌ی ویژه‌ی سه-شهری را ارائه می‌کنند. این نمایشگاه پیش از آن‌که در سال ۲۰۱۶ به ایران و کوبا سفر کند، نخست سپتامبر امسال در سیاتل برپا می‌شود.

* توضیح  برگرداننده: عنوان نمایشگاه که در واقع حروف اول سه شهر سیاتل، هاوانا و تهران به حروف لاتین است، عبارت SHT” Show” را ساخته که در فرم زبانی عبارت “shit show” را القا می‌کند. این عبارت اصطلاحی‌ست برای مضحکه یا نمایش یا کاری نابسامان و شلم‌شوربا که به کنایه به خوشگذرانی‌های دورهمی هم اشاره دارد. این عبارت در این متن کارکردی کنایه‌آمیز پیدا کرده است.

چطور مضحکه‌ای است این؟

دستکش

آدام ویک

چاپ دیجیتال٬ ۳۰.۵ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۳

کاکا در کارگاه

نلسون پونسه

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

پرتره

عرفان جمشیدی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۴

دستکش

آدام ویک

چاپ دیجیتال٬ ۳۰.۵ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۳

کاکا در کارگاه

نلسون پونسه

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

پرتره

عرفان جمشیدی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۴

پنجره های رز

شوگو اوتا

چاپ دیجیتال٬ ۳۸ × ۵۸.۵ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

برنامه ی فیلم کاستاریکا

نلسون پونسه

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

فروش تکی و عمده ی عکس های خانوادگی شما

محمدرضا عبدالعلی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۴

پنجره های رز

شوگو اوتا

چاپ دیجیتال٬ ۳۸ × ۵۸.۵ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

برنامه ی فیلم کاستاریکا

نلسون پونسه

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

فروش تکی و عمده ی عکس های خانوادگی شما

محمدرضا عبدالعلی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۴

فرماندهان مخفی ۳

اندرو کراوشاو (بروکن پرس)

سیلک اسکرین٬ ۶۱ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

جنوب مرز

گیزله منزون

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۸

نصب هرگونه پوستر آزاد است

علیرضا عسکری فر

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

فرماندهان مخفی ۳

اندرو کراوشاو (بروکن پرس)

سیلک اسکرین٬ ۶۱ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

جنوب مرز

گیزله منزون

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۸

نصب هرگونه پوستر آزاد است

علیرضا عسکری فر

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

دختران دام دام

جوانا وشت

سیلک اسکرین٬ ۴۵ × ۵۷.۸

سیاتل٬ ۱۳۹۱

دلچه دولور

میشل میارس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

آن سوی سپید

مرتضی محلاتی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۰

دختران دام دام

جوانا وشت

سیلک اسکرین٬ ۴۵ × ۵۷.۸

سیاتل٬ ۱۳۹۱

دلچه دولور

میشل میارس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

آن سوی سپید

مرتضی محلاتی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۰

اس موتانتز

دوان ورمگا

سیلک اسکرین٬ ۵۰.۸ × ۶۶ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۷

جایزه برای مسابقه

لی لی دیاز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

نخستین جشنواره راه روشن

مسعود مرگان

افست٬ ۴۸.۲ × ۶۳.۵ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

اس موتانتز

دوان ورمگا

سیلک اسکرین٬ ۵۰.۸ × ۶۶ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۷

جایزه برای مسابقه

لی لی دیاز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

نخستین جشنواره راه روشن

مسعود مرگان

افست٬ ۴۸.۲ × ۶۳.۵ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

بلیچ بیر

کلسی گالو

سیلک اسکرین٬ ۶۱ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۳

 

جایزه ی چاپکاران جوان

نلسون پونسه

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۸

الفپا

مهدی فاتحی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۰

بلیچ بیر

کلسی گالو

سیلک اسکرین٬ ۶۱ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۳

 

جایزه ی چاپکاران جوان

نلسون پونسه

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۸

الفپا

مهدی فاتحی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۰

کریسمس خانوادگی

دیوید گالو

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

خانه ی برنارد آلبا

داروین فورنس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۳

هان تا سر رشته ی خرد گم نکنی

شهرزاد چنگلوایی

افست٬ ۷۰ ×۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۱

کریسمس خانوادگی

دیوید گالو

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

خانه ی برنارد آلبا

داروین فورنس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۳

هان تا سر رشته ی خرد گم نکنی

شهرزاد چنگلوایی

افست٬ ۷۰ ×۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۱

دیوید براتون

چاپ دیجیتال٬ ۳۸ × ۵۸.۴ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

Miyares Michele 19 Taller de la Crítica Cinematográfica Poster

نوزدهمین کارگاه ملی منتقدان فیلم

میشل میارس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

Shahrzad Changalvaee Recent Photography Poster

عکس های جدید٬ نمایشگاه عکس محمدرضا میرزایی

شهرزاد چنگلوایی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۳

دیوید براتون

چاپ دیجیتال٬ ۳۸ × ۵۸.۴ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

نوزدهمین کارگاه ملی منتقدان فیلم

میشل میارس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

عکس های جدید٬ نمایشگاه عکس محمدرضا میرزایی

شهرزاد چنگلوایی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۳

Jon Smith Ellie Goulding Poster

الی گالدینگ

جان اسمیث

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

هیپی ها

فابین مانوز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

Home Delvaray Momayez Poster

ممیز

هما دلورای

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۳

الی گالدینگ

جان اسمیث

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

هیپی ها

فابین مانوز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

ممیز

هما دلورای

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۳

Sean Waple Tyler the Creator Poster

تایلر خلاق

شان واپل (استودیو نیترات)

سیلک اسکرین٬ ۶۱ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۳

Eric Silva Justin Bieber Poster

مشغولیت هاوانایی

اریک سیلوا

سیلک اسکرین٬ ۵۰ ×۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

کبوتری ناگهان

بابک صفاری

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۱

تایلر خلاق

شان واپل (استودیو نیترات)

سیلک اسکرین٬ ۶۱ × ۴۵.۷ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۳

مشغولیت هاوانایی

اریک سیلوا

سیلک اسکرین٬ ۵۰ ×۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

کبوتری ناگهان

بابک صفاری

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۱

Darin Shuler Roaming Herds Poster

ولگردی گله های بوفالو

دارن شولر

چاپ دیجیتال٬ ۲۸ × ۴۳ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

آنچه همه میدانند پرسیده نمی شود

گیزله مونزون و ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۰

Mojtaba Adibi Poster

نمایشگاه انفرادی محمود آزادنیا

مجتبی ادیبی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۹

ولگردی گله های بوفالو

دارن شولر

چاپ دیجیتال٬ ۲۸ × ۴۳ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

آنچه همه میدانند پرسیده نمی شود

گیزله مونزون و ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۰

نمایشگاه انفرادی محمود آزادنیا

مجتبی ادیبی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۹

یک تکه فکر

شوگو اوتا (سگ مدرن)

چاپ دیجیتال٬ ۳۹.۳ × ۵۲ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۹

لوس رپاس

میشل میارس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

طارق عتریسی در تهران

مجتبی ادیبی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

یک تکه فکر

شوگو اوتا (سگ مدرن)

چاپ دیجیتال٬ ۳۹.۳ × ۵۲ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۹

لوس رپاس

میشل میارس

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

طارق عتریسی در تهران

مجتبی ادیبی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

خوشی نه

کارلوس رویز

چاپ دیجیتال٬ ۲۷.۹ × ۴۳.۲ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۸

ویوا لا ر اولوشن (زنده باد فرگشت)

لارا ال لوپز و کارلوس زامورا

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۸

رویایی که من هنوز آنرا ندیده بودم

محمدرضا عبدالعلی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۱

خوشی نه

کارلوس رویز

چاپ دیجیتال٬ ۲۷.۹ × ۴۳.۲ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۸

ویوا لا ر اولوشن (زنده باد فرگشت)

لارا ال لوپز و کارلوس زامورا

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۸

رویایی که من هنوز آنرا ندیده بودم

محمدرضا عبدالعلی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۱

همه ارواح

شان وپل

چاپ دیجیتال

سیاتل٬ ۱۳۹۰

تا که باران بند بیاید

داروین فورنس

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

با عاشوراییان

نقی واسعی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

همه ارواح

شان وپل

چاپ دیجیتال

سیاتل٬ ۱۳۹۰

تا که باران بند بیاید

داروین فورنس

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۲

با عاشوراییان

نقی واسعی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

پرنده سیاه

کارلوس رویز

چاپ دیجیتال ۲۷.۹ × ۴۳.۲ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۸

مولاسکین

ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۳

شیرین نشاط٬ زنان بدون مردان

رضا عابدینی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران ۱۳۹۳

پرنده سیاه

کارلوس رویز

چاپ دیجیتال ۲۷.۹ × ۴۳.۲ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۸

مولاسکین

ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۳

شیرین نشاط٬ زنان بدون مردان

رضا عابدینی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران ۱۳۹۳

رودخانه اوکرویل

ویتوریو کوستارلا (سگ مدرن)

سیلک اسکرین٬ ۳۳.۶ × ۴۸.۲ س م

 

تصادف

دارین سنچز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۷

یک تکه از گفتار گمشده ی ماندانا در گزارش شاه کشی

رضا باباجانی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۹

رودخانه اوکرویل

ویتوریو کوستارلا (سگ مدرن)

سیلک اسکرین٬ ۳۳.۶ × ۴۸.۲ س م

 

تصادف

دارین سنچز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۸۷

یک تکه از گفتار گمشده ی ماندانا در گزارش شاه کشی

رضا باباجانی

افست٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۹

مادهانی

شای روث

سیلک اسکرین٬ ۴۰.۶ × ۵۰.۸ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

گاراژ رندووس

ادانیا دل ریو

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

اولین هفته طراحی گرافیک مشهد

مجتبی ادیبی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۰

مادهانی

شای روث

سیلک اسکرین٬ ۴۰.۶ × ۵۰.۸ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

گاراژ رندووس

ادانیا دل ریو

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

اولین هفته طراحی گرافیک مشهد

مجتبی ادیبی

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۰

آرچرز آو لاوف

جف کلیسمیث

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۰

رستاس

ادانیا دل ریو

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

نخستین نمایشگاه گروه هنری مژ

علی آقا حسین پور

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

آرچرز آو لاوف

جف کلیسمیث

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۰

رستاس

ادانیا دل ریو

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

نخستین نمایشگاه گروه هنری مژ

علی آقا حسین پور

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

ساندگاردن در منسفیلد

آمس بروس

سیلک اسکرین٬

سیاتل٬ ۱۳۹۳

انبه های کاین

ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

تنها زیبایی نشانه ی مرغوبیت نیست

هما دلورای

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۹

ساندگاردن در منسفیلد

آمس بروس

سیلک اسکرین٬

سیاتل٬ ۱۳۹۳

انبه های کاین

ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

تنها زیبایی نشانه ی مرغوبیت نیست

هما دلورای

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۹

بلوندی در مریمور

آمس بروس

سیلک اسکرین٬ ۵۰.۸ × ۶۶ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

متالروس

رائول گونزالس (راوپا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

جواهر در مقام مجسمه

مهدی فاتحی

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۳

بلوندی در مریمور

آمس بروس

سیلک اسکرین٬ ۵۰.۸ × ۶۶ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۲

متالروس

رائول گونزالس (راوپا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

جواهر در مقام مجسمه

مهدی فاتحی

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۳

تاکسی مرگ برای خوشگله

جس لدوکس

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۴

کالیگولا

روبرتیکو راموس و ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

کارگاه سیلک اسکرین هایا

فرهاد فزونی

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۴

تاکسی مرگ برای خوشگله

جس لدوکس

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۸۴

کالیگولا

روبرتیکو راموس و ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۱

کارگاه سیلک اسکرین هایا

فرهاد فزونی

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۴

برهنه

چاد لاندبرگ

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

در بدنی اشتباه

ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۳

ترانکیتد٬ نمایشگاه انفرادی بیتا فیاضی

ایمان راد

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

برهنه

چاد لاندبرگ

سیلک اسکرین٬ ۴۵.۷ × ۶۱ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

در بدنی اشتباه

ادل رودریگوئز (مولا)

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۳

ترانکیتد٬ نمایشگاه انفرادی بیتا فیاضی

ایمان راد

چاپ دیجیتال٬ ۵۰ × ۷۰ س م

تهران٬ ۱۳۹۲

اسلی بلز در بازار

چلسی ورتز

چاپ دیجیتال٬ ۶۱ × ۳۵.۵ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

ا.استورینو پارسن کارتلز

پپه مندز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

امیرعلی قاسمی

محمد خداشناس

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۷

اسلی بلز در بازار

چلسی ورتز

چاپ دیجیتال٬ ۶۱ × ۳۵.۵ س م

سیاتل٬ ۱۳۹۱

ا.استورینو پارسن کارتلز

پپه مندز

سیلک اسکرین٬ ۵۰ × ۷۰ س م

هاوانا٬ ۱۳۹۴

امیرعلی قاسمی

محمد خداشناس

سیلک اسکرین٬ ۷۰ × ۱۰۰ س م

تهران٬ ۱۳۸۷

چه کسانی در این مضحکه
مشارکت کرده‌اند؟


Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/customer/www/shtshow.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

این مضحکه کِی آغاز می‌شود؟

Past Exhibitions

Seattle

Bumbershoot, September 4-7, 2015

Havana

Centro Hispanoamericano de Cultura, April 26, 2016

Keene, NH

Thorne-Sagendorph Art Gallery, Keene State College, Aug 30 – Dec 4, 2016

Beverly, MA

Endicott College, Heftler Visiting Artist Gallery, October 16, 2017 – January 5, 2018

Contact Us

The curators are available for interviews and serve as the primary media contacts in their respective countries.

چه کسانی این مضحکه
را به‌راه انداخته‌اند؟

Designer Dan Smith Designer Dan Smith

دانیل ر. اسمیت

سیاتل

این مجموعه نمایشگاه‌ها را نزدیک به ده سال پیش با سراغ گرفتن از طراحانی که ملاقاتشان دور از ذهن می‌نمود٬ کسانی که در دنیایی جدا از دنیای من زندگی می‌کردند، شروع کردم . امروز اما آن‌ها را به عنوان دوستانم معرفی می‌کنم. در طول این سال‌ها٬ برخی از موانع سیاسی بین ما بر افتاده‌اند در حالی که برخی دیگرشان غیر قابل نفوذ به نظر می‌رسند. خواست ما برای سهیم شدن با هم و الهام گرفتن از هم، ما را بسوی یکدیگر کشانده‌است. اما این تبادل تنها به خود ما محدود نمی‌شود. هیچ‌‌گاه به این سادگی نبوده که کسی را در آن‌سوی کره زمین ملاقات کنی٬ که کسی را با علایق مشترک پیدا کنی. طراحی٬ هنرمندانی را که در این گالری معرفی شده اند به هم پیوند می‌زند٬ اما بسیار بیش از این هم ممکن است. امید من این است هنگامی که این نمایشگاه را می‌بینید٬ با این فکر بیرون بروید که «من هم می‌توانم این کار را انجام بدهم»، زیرا اشتیاق شما به هر چه که باشد٬ کسی در سودان٬ پاین ریج٬ ریکیاویک٬ ژوهانسبورگ یا چیاپاس هست که با آن مرتبط باشد. امیدوارم که او را پیدا کنید٬ با هم کار کنید و ما را در نتیجه‌اش سهیم کنید.

Designer Pepe Menendez Designer Pepe Menendez

پپه منندز

هاوانا

وقتی سعی کردم اشتراکاتی بین سیاتل، لاهابانا و تهران  پیدا کنم، فقط دو چیز کم اهمیت به ذهنم رسید: هر سه در نیم کره‌ی شمالی قرار دارند و دست‌کم یک حرف «a» در نوشتار لاتین آنها است. ازاین‌رو از این سه شهر مخرج مشترک که بگیری، حاصل آن در این لحظه‌ی خاص و در این‌جا، تنها پوستر است.

درباره‌ی پوسترهای لاهابانا چه می‌توانم بگویم؟ این‌که آن‌ها نمونه‌هایی هستند از پوسترهایی که ما در سال‌های اخیر برای رویدادهای فرهنگی شهر لاهابانا خلق کرده‌ایم. ما، جمعیت کوچکی از طراحان جوان و گرم و گیرا – همان‌طور که از مردم آمریکای لاتین انتظار می‌رود – هستیم. بسیار به هم نزدیک‌ایم، اشتیاق زیادی به هنر پوستر داریم و تقریبا همگی از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌ایم. ما در یک جزیره گرم و پر از شور و موسیقی زندگی می‌کنیم، در جایی که اما انگار سرنوشتمان به دست سیاست رقم می‌خورد.

این فرصت بسیار خوبی‌ست تا دیوارهای این نمایشگاه را با پوسترهایی از سیاتل و تهران سهیم شویم و از این راه درباره خالق این آثار و فرهنگ‌شان بیشتر بیاموزیم. نمی‌دانم آیا هرگز گذرم به این دو شهر خواهد افتاد یا نه، اما درهرصورت امیدوارم که کارهای‌مان سفیران خوبی باشند برای ما.

Designer Iman Raad

ایمان راد

تهران

پوسترها تنها یک تصویر نیستند، بلکه بازتاب‌دهنده ذهنیت طراحان‌شان و فراتر از آن، فرهنگ مردمان یک سرزمین هستند. اشتراکات تصویری در پوسترهای این نمایشگاه استعاره‌ای‌ست از اشتراکاتی که بین مردم این سه نقطه از جهان وجود دارد. اگر چه سیاتل، هاوانا و تهران به لحاظ جغرافیایی و سیاسی تفاوت بسیار دارند، اما این نمایشگاه شاهدی‌ست بر اشتراکات بسیاری که در سایه‌ی این اختلافات پنهان مانده‌اند.

طراحی پوستر در ایران در طی سال‌های اخیر جایگاه قابل اعتنایی در پیوندگاه تاریخی هنر سنتی و هنر مدرن پیدا کرده‌است. با دیدن آثار این نمایشگاه، اطمینانی متکی بر پیشینه‌ی تاریخی و اشتیاقی برای دست‌یافتن به بیانی نو را می‌توان دریافت. پوسترهای تهران، نشانه‌هایی، هرچند پراکنده، از وضعیت آزمند، مشتاق، جستجوگر و تحول‌خواه ایرانِ امروز هستند. پوسترهای معاصر ایرانی شاخص‌ترین بستر برای مشاهده بازنمایی‌های مدرن از خط فارسی است که همواره جایگاهی ارزنده و یگانه در هنر ایران داشته‌است.

این نمایشگاه فرصتی خواهد بود برای گفتگوی بین سه شهر تا فرای لذت تبادل، برای یکدیگر الهام بخش و آموزنده باشند.

خواندنی‌های بیشتر درباره این مضحکه.

 1. SHT Show Photo Essay by Melanie Masson—the Seattle Edition

  Huge thanks to photographer Melanie Masson for volunteering to document Seattle (in the midst of a construction boom) and a few of its designers. The premier SHT Show at Seattle Center featured a looping slideshow with photos from Havana, Tehran, and those cities’ designers. Now that the exhibit is hitting the road, we realized it was time to turn the camera on ourselves. She captured iconic images of our city—the gorgeous and the mundane—to share with Cuban and Iranian audiences. The Seattle designers she photographed include Kelsey & David Gallow at Fogland Studios (above), Jeff Kleinsmith & Sasha Barr at Sub Pop, Coby Schultz & Barry Ament at Ames Bros, Chelsea Wirtz, C.M. Ruiz & Derek Vander Griend at Wesley School for Girls. Melanie is traveling to Havana for the SHT Show opening on April 26, camera in hand. We look forward to sharing more of her photos soon.

  Huge thanks to photographer Melanie Masson for volunteering to document Seattle (in the midst of a construction boom) and a few of its designers. The premier SHT Show at Seattle Center featured a looping slideshow with photos from Havana, Tehran, and those cities’ designers. Now that the exhibit is hitting the road, we realized it was time to turn the camera on ourselves. She captured iconic images of our city—the gorgeous and the mundane—to share with Cuban and Iranian audiences. The Seattle designers she photographed include Kelsey & David Gallow at Fogland Studios (above), Jeff Kleinsmith & Sasha Barr at Sub Pop, Coby Schultz & Barry Ament at Ames Bros, Chelsea Wirtz, C.M. Ruiz & Derek Vander Griend at Wesley School for Girls. Melanie is traveling to Havana for the SHT Show opening on April 26, camera in hand. We look forward to sharing more of her photos soon.

 2. The SHT Show Opens in Havana April 26

  Our Cuba opening as part of Havana’s Festival del Cartel is coming up fast! The show kicks off with an opening party starting 5pm at a prominent gallery on the waterfront, Centro Hispanoamericano de Cultura, Malecón 17, between Prado & Capdevila Streets, Havana, Cuba. In addition to the exhibit, curators Smith and Menéndez will also give a talk about their collaboration at 10 a.m., April 27 at the Museo Nacional de Bellas Artes (National Museum of Fine Arts) in the Edificio de Arte Universal: Hemiciclo (Universal Art Building). A group of about 15 Seattle designers and exhibit supporters will travel to Havana for the opening and have a number of projects of their own—including the mounting of two Seattle-only poster shows at Clandestina and running a free solar-powered silkscreen workshop on Saturday April 30. More information can be found on The SHT Show’s Facebook page.

  Photo © Morgen Schuler

  Our Cuba opening as part of Havana’s Festival del Cartel is coming up fast! The show kicks off with an opening party starting 5pm at a prominent gallery on the waterfront, Centro Hispanoamericano de Cultura, Malecón 17, between Prado & Capdevila Streets, Havana, Cuba. In addition to the exhibit, curators Smith and Menéndez will also give a talk about their collaboration at 10 a.m., April 27 at the Museo Nacional de Bellas Artes (National Museum of Fine Arts) in the Edificio de Arte Universal: Hemiciclo (Universal Art Building). A group of about 15 Seattle designers and exhibit supporters will travel to Havana for the opening and have a number of projects of their own—including the mounting of two Seattle-only poster shows at Clandestina and running a free solar-powered silkscreen workshop on Saturday April 30. More information can be found on The SHT Show’s Facebook page.

  Photo © Morgen Schuler

 3. Seattle Opening Is This Friday 3-8pm

  Don’t miss the inaugural opening of the SHT show in Seattle. This Friday is Bumbershoot’s  free arts preview, 3-8pm, inside the Seattle Center’s International Fountain Pavilion, no festival ticket required. Come early! At 3pm Daniel & Pepe will conduct a curator’s walk through of the exhibit, speaking about their process and taking questions. The show is only up through Monday, Labor Day, before traveling to Havana and Tehran in 2016.

  Don’t miss the inaugural opening of the SHT show in Seattle. This Friday is Bumbershoot’s  free arts preview, 3-8pm, inside the Seattle Center’s International Fountain Pavilion, no festival ticket required. Come early! At 3pm Daniel & Pepe will conduct a curator’s walk through of the exhibit, speaking about their process and taking questions. The show is only up through Monday, Labor Day, before traveling to Havana and Tehran in 2016.

 4. Cubans! Iranians! Sub Pop Invites You to Listen

  Sarah Cass of Seattle’s own record label Sub Pop, has created a special playlist for our friends abroad. Included in her playlist are at least three bands featured in exhibit posters from Seattle: Mudhoney, Dum Dum Girls, and Rose Windows. Have a listen:

  “Before I ever worked at Sub Pop, lived in Seattle, became involved in the Northwest music scene, or even discovered Sub Pop, there was the music: this music. I heard bands through mix CDs and tapes passed between friends, and they got me interested in this place, this label, this scene that has become so much a part of my life—a part of my life that I treasure. I want to pass these songs along to anyone else out there, in search of good music to listen to, connect to, experience. These are songs that have meant so much to me over the years, and they are ripe for new discovery all the time, as well as ideal for listening to day after day after day. I would like to pass these songs along to listeners in Havana and Tehran who might not know Seattle, Sub Pop, and our music, as well as to those seasoned experts, as an offering of what it is that makes us love where we live and our vibrant music and arts community.”

  —Sarah Cass

  Sarah Cass of Seattle’s own record label Sub Pop, has created a special playlist for our friends abroad. Included in her playlist are at least three bands featured in exhibit posters from Seattle: Mudhoney, Dum Dum Girls, and Rose Windows. Have a listen:

  “Before I ever worked at Sub Pop, lived in Seattle, became involved in the Northwest music scene, or even discovered Sub Pop, there was the music: this music. I heard bands through mix CDs and tapes passed between friends, and they got me interested in this place, this label, this scene that has become so much a part of my life—a part of my life that I treasure. I want to pass these songs along to anyone else out there, in search of good music to listen to, connect to, experience. These are songs that have meant so much to me over the years, and they are ripe for new discovery all the time, as well as ideal for listening to day after day after day. I would like to pass these songs along to listeners in Havana and Tehran who might not know Seattle, Sub Pop, and our music, as well as to those seasoned experts, as an offering of what it is that makes us love where we live and our vibrant music and arts community.”

  —Sarah Cass

 5. ¿Carteles sin música?

  Todos los carteles de Seattle en este “SHT Show” son de su muy concurrida escena de rock. Cuba es conocida por sus ritmos contagiosos y bailes sensuales. Teherán seguramente tiene también un fuerte carácter musical, mezcla de tradiciones y sonoridades contemporáneas. ¡Pero ninguno de los carteles muestra un instrumento o una nota musical! Salvo un pequeño clarinete que la cubana Michele Miyares dejó caer en una esquina de su cartel sobre crítica de cine…

  Parece que los diseñadores evitan mostrar la imagen de los instrumentos, o estarán ya cansados de ellos. Hay pájaros que presumiblemente cantan, pies que suenan al andar y los rostros de dos notables voces femeninas, Blondie y Celia Cruz. Hay gestos de dolor, estampidas de caballos y composiciones que parecen sonar alto: la música no está en los instrumentos sino en el color y la forma de estos carteles.

  Todos los carteles de Seattle en este “SHT Show” son de su muy concurrida escena de rock. Cuba es conocida por sus ritmos contagiosos y bailes sensuales. Teherán seguramente tiene también un fuerte carácter musical, mezcla de tradiciones y sonoridades contemporáneas. ¡Pero ninguno de los carteles muestra un instrumento o una nota musical! Salvo un pequeño clarinete que la cubana Michele Miyares dejó caer en una esquina de su cartel sobre crítica de cine…

  Parece que los diseñadores evitan mostrar la imagen de los instrumentos, o estarán ya cansados de ellos. Hay pájaros que presumiblemente cantan, pies que suenan al andar y los rostros de dos notables voces femeninas, Blondie y Celia Cruz. Hay gestos de dolor, estampidas de caballos y composiciones que parecen sonar alto: la música no está en los instrumentos sino en el color y la forma de estos carteles.

 6. Designer Pepe Menendez

  Cuban Co-curator Pepe Menéndez in Seattle

  We’re thrilled to announce that SHT Show co-curator Pepe Menéndez will travel to Seattle for Bumbershoot from Cuba. Pepe, aka José Alberto Menéndez Sigarroa, is both a graphic designer and curator of design projects. He’s a graduate of Havana’s ISDI, Instituto Superior de Diseño Industrial, and has been the Design Director of Casa de las Américas since 1999, one of Cuba’s most significant cultural institutions. In 2007 Menéndez founded CACa, Club de Amigos del Cartel (Friends of the Poster Club), an informal yet serious space in which the new generation of Cuban poster artists meet to interact, discuss, challenge, and learn from one another.

  According to Pepe “I frequently present Cuban posters to the public in Havana and other cities worldwide. But I have never participated in an idea like SHT Show: posters from three cities so distant from each other! It’s been a challenge to find visual relations in the contemporary creations of Seattle, Tehran and Havana to create these ‘triplets,’ but the challenge was great fun.”

  Pepe was co-curator of The Seattle-Havana Poster Show which opened at Bumbershoot in 2007 before traveling to Havana’s El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV) in 2008. This will be Pepe’s first visit to Seattle. Details of an curator’s tour with both Pepe to be announced soon. Thanks to Humanities Washington and Tether for supporting Pepe’s visit.

  We’re thrilled to announce that SHT Show co-curator Pepe Menéndez will travel to Seattle for Bumbershoot from Cuba. Pepe, aka José Alberto Menéndez Sigarroa, is both a graphic designer and curator of design projects. He’s a graduate of Havana’s ISDI, Instituto Superior de Diseño Industrial, and has been the Design Director of Casa de las Américas since 1999, one of Cuba’s most significant cultural institutions. In 2007 Menéndez founded CACa, Club de Amigos del Cartel (Friends of the Poster Club), an informal yet serious space in which the new generation of Cuban poster artists meet to interact, discuss, challenge, and learn from one another.

  According to Pepe “I frequently present Cuban posters to the public in Havana and other cities worldwide. But I have never participated in an idea like SHT Show: posters from three cities so distant from each other! It’s been a challenge to find visual relations in the contemporary creations of Seattle, Tehran and Havana to create these ‘triplets,’ but the challenge was great fun.”

  Pepe was co-curator of The Seattle-Havana Poster Show which opened at Bumbershoot in 2007 before traveling to Havana’s El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV) in 2008. This will be Pepe’s first visit to Seattle. Details of an curator’s tour with both Pepe to be announced soon. Thanks to Humanities Washington and Tether for supporting Pepe’s visit.

 7. SHT Show Spotify Soundtrack Supercharged

  Long-running KEXP DJ Quilty 3000. has deftly coerced a solid selection of Northwest faves into our Spotify playlist. Her picks, ranging from Hendrix to Tacocat, complete the Seattle-Havana-Tehran musical triumvirate. Our list, previously loaded with gems from Havana and Tehran by KEXP’s WoPop Dj Darek Mazzone, will serve as our Bumbershoot exhibit soundtrack. Play their selects on shuffle and embrace the urge to wear flannel while sipping a Cuba Libre and eating a kebab.

  Long-running KEXP DJ Quilty 3000. has deftly coerced a solid selection of Northwest faves into our Spotify playlist. Her picks, ranging from Hendrix to Tacocat, complete the Seattle-Havana-Tehran musical triumvirate. Our list, previously loaded with gems from Havana and Tehran by KEXP’s WoPop Dj Darek Mazzone, will serve as our Bumbershoot exhibit soundtrack. Play their selects on shuffle and embrace the urge to wear flannel while sipping a Cuba Libre and eating a kebab.

 8. Why We Love Bumbershoot

  Bumbershoot, Seattle’s largest music and and arts festival, officially announced today that The Seattle-Havana-Tehran Poster Show will be part of its 2015 arts line-up. Coming on the heels of the recent “Iran Deal” and the synched openings U.S. and Cuban embassies in each other’s countries, we’re thrilled to usher in a new spirit of mutual cooperation by bringing current work by designers from Iran and Cuba to Seattle. This series was founded by individuals working together cross-culturally to promote understanding—despite any barriers—and the response from Bumbershoot audiences has always been overwhelmingly positive.

  It’s wonderfully satisfying when Bumbershoot visitors see art from Iran and Cuba for the first time. The posters may be foreign, even illegible, but their images—the impressions they make—underline our commonalities. The crafted visuals reinforce our humanity, our universal desire to express something important, profound or just plain funny. The initial impression may be of something foreign, but the takeaway is an appreciation of those behind the work, an invisible audience we may never meet but can wholeheartedly agree with in a moment of mutual seeing.

  Bumbershoot, Seattle’s largest music and and arts festival, officially announced today that The Seattle-Havana-Tehran Poster Show will be part of its 2015 arts line-up. Coming on the heels of the recent “Iran Deal” and the synched openings U.S. and Cuban embassies in each other’s countries, we’re thrilled to usher in a new spirit of mutual cooperation by bringing current work by designers from Iran and Cuba to Seattle. This series was founded by individuals working together cross-culturally to promote understanding—despite any barriers—and the response from Bumbershoot audiences has always been overwhelmingly positive.

  It’s wonderfully satisfying when Bumbershoot visitors see art from Iran and Cuba for the first time. The posters may be foreign, even illegible, but their images—the impressions they make—underline our commonalities. The crafted visuals reinforce our humanity, our universal desire to express something important, profound or just plain funny. The initial impression may be of something foreign, but the takeaway is an appreciation of those behind the work, an invisible audience we may never meet but can wholeheartedly agree with in a moment of mutual seeing.

 9. Havana-Tehran Playlist

  Curated especially for The Seattle-Havana-Tehran Poster Show, DJ Darek Mazzone has assembled selections of music from both Havana and Tehran-based artists. Darek hosts a long-running world music show on Seattle’s KEXP called Wo Pop every Tuesday night. You can learn more about Darek’s background, career, and his show, Wo Pop here.

  We recommend listening to this playlist on shuffle! Keep an eye out for more Seattle-Havana-Tehran playlists coming soon…

  Curated especially for The Seattle-Havana-Tehran Poster Show, DJ Darek Mazzone has assembled selections of music from both Havana and Tehran-based artists. Darek hosts a long-running world music show on Seattle’s KEXP called Wo Pop every Tuesday night. You can learn more about Darek’s background, career, and his show, Wo Pop here.

  We recommend listening to this playlist on shuffle! Keep an eye out for more Seattle-Havana-Tehran playlists coming soon…

 10. Ardan Erguven exhibition poster

  FAQ: Why No Istanbul?

  in Seattle

  Great question. We love Istanbul, some of our best friends are Istanbulites. That city is incredible. In fact you should check out the poster work by our friend Ardan Ergüven.

  Three cities is already a handful, though. And what a mixed bag! Seattle with its nonstop rock ’n’ roll posters, The Havana posters look super wild with blood spurting and body parts everywhere, then Tehran…no idea what those posters say but aren’t they amazing?

  Maybe we’ll do Istanbul next year. We’d love to include designers from Imotski, Incheon, Invercargill, Iquitos, Irkutsk, Islamabad, Iwojima, or even Izobamba soon. This year, however, we’re just trying to keep our S-H-T together.

  Great question. We love Istanbul, some of our best friends are Istanbulites. That city is incredible. In fact you should check out the poster work by our friend Ardan Ergüven.

  Three cities is already a handful, though. And what a mixed bag! Seattle with its nonstop

  Read More

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/customer/www/shtshow.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

رسانه‌ها عاشق مضحکه‌ها هستند.

پاسخگوی رسانه‌ها هستیم.

هر سه گردآورنده آماده انجام گفتگو و برقراری ارتباط مستقیم با رسانه‌های کشورهایشان هستند.

باید از چه کسانی بابت این
مضحکه تشکر کنیم؟

 • تدر

  تدر یک آژانس خلاق مستقل است که دفتر مرکزی آن در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن واقع شده و دارای یک استودیوی دیگر در شهر پورتلند واقع در ایالت اورگان است. این آژانس به برندها کمک می‌کند تا دریابند کی هستند و کی می‌توانند باشند. تدر تاکنون سفارش‌هایی ازجمله تبلیغات، برندینگ، بسته‌بندی، فروش، طراحی صنعتی، خدمات دیجیتال و تعاملی را برای بیش از ۵۰ کارفرما از بیش از ۲۵ کشور انجام داده است.

 • آیگا سیاتل

  موسسه‌ی هنر گرافیک آمریکا (AIGA) در راستای پیشبرد طراحی به مثابه مهارتی تخصصی، امتیازی استراتژیک و بازوی فرهنگی‌ای حیاتی، فعالیت می‌کند. ما به‌عنوان بزرگترین جامعه‌ی پشتیبان طراحی، هنرجویان، علاقه‌مندان و حامیان را در کنار پردآورده تا صدای طراحی را به گوش برسانند و چشم‌اندازی از آینده‌ی مشترکمان خلق نمایند. این موسسه استانداردهای جهانی و روش‌های درست کار را تبیین می‌کند، آموزش طراحی را در مسیر درست هدایت می‌کند، توسعه‌ی حرفه‌ای‌ را سرعت می‌بخشد، و ابزار کارا و منابع همگانی درست می‌کند.

 • گرلی پرس

  شرکت گرلی پرس چاپخانه‌ای تمام و کمال است که در سال ۱۹۹۵ تأسیس شده است. در گرلی خدمات چاپ افست، لترپرس و چاپ دیجیتال ارائه می‌شود. گرلی پرس در شرق کپیتال‌هیل در سیاتل واقع شده است.

 • نینا پیپر

  نینا پیپر یک تولید کننده معتبر جهانی کاغذ های مرغوب مورد استفاده در نگارش، متون چاپی، جلد کتاب و چاپ های برجسته و سایه دار می باشد. این تولید کننده تمام خط تولید خود را به بازار کاغذ های درجه یک برای تامین نیاز طراحان, مصرف کنندگان, پرینتر ها و مشتری ها اختصاص داده است و اطمینان حاصل می کند که کاغذ وسیله ارتباطی اساسي و پرکاربرد باقی بماند.

 • آموزشگاه ویژه

  مدرسه‌ی ویژه، به عنوان اولین مدرسه‌ی حرفه‌ای تخصصی و تکمیلی طراحی گرافیک، ارتباطات تصویری و ارتباطات بازاریابی، در مهرماه سال ۱۳۸۴ به همت اساتید و پیشگامان این حوزه در ایران  آغاز به‌کارکرد. این مدرسه با برگزاری بیش از هفتاد عنوان کلاس و کارگاه‌های تخصصی، بیش از 4000 دانشجو و هنرآموز را در دوره های کوتاه سه تا شش ماهه و بلند مدت یک ساله آموزش‌داده‌است. در کنار فعالیت‌های آموزشی، برپایی نمایشگاه‌های طراحی‌گرافیک از آثار طراحان نامدار‌ ایرانی و خارجی، برگزاری نشست‌های آزاد معرفی و گفت‌و‌گو و کارگاه‌های آموزشی با اساتید برجسته، برپایی مراسم نکوداشت برای پیشگامان این عرصه از جمله فعالیت‌های این موسسه‌ی آموزشی بوده‌است.

 • علوم انسانی واشنگتن

  مرکز غیرانتفاعی علوم انسانی واشنگتن پرچمدار ترویج و ارائه برنامه های مبتنی بر علوم انسانی در ایالت واشنگتن است. این مرکز از سال ۱۹۷۳ تا کنون، مجموعه ای غنی از برنامه ها، نمایشگاه ها و تجربه های مختلف را به صدها هزار شهروند در سراسر ایالت واشنگتن ارائه کرده است